Denne app giver adgang til alle de gamle Kort og Godt udgivet af det gamle spejderforlag i 1994-1997. Du kan få information om morsekort, båltænding, snobrød og meget mere.

Det er udviklet af FairWeb ApS.

 

Kategorier

  • Forkyndelse
  • Førstehjælp
  • Koder og signalering
  • Lejrliv
  • Søsport
  • Natur
  • Orientering
  • Pionering
  • Samfund